درباره ما

درباره ما

گـروه مهندسی عمـران اتحــاد با بهره گیـری از نیروهای متخصص و اعضـاء هیـات علمی دانشگـاه در جهت کمک به کارفرمایـان ، سـرمایـه گـذاران و صنعت گران و به منظور کاهش هزینه هــای احداث سالنهای با دهانه باز ، اقـدام بـه طـراحی و اجــرای انواع سـوله های فــوق سبــک نمــوده است.
در این راستا ، اولویت مدیــران این مجموعه رعایت دقیق مسـائل فنی و محاسباتی ، کیفیت بخشی به تولیدات درکنـار کاهش قابل توجه هزینه ها بوده است . بــرای نیل به این هدف ، طـراحـان مجموعه بـا الهام گیــری از سازه های سنتی و متداول و تلفیـق آن بـا تکنولوژی روز ، اقدام به ارائه طرح هایی مبتنی برخلاقیت و نوگرایی نموده که به واسطه توان فنی بالای مجموعه،انواع سازه های طراحی شده توسط این مجموعـه در مدت کوتاهی و به تعداد قابل ملاحظه ای به مرحله اجـرا رسیده است .

شرکت عمران اتحاد خاوران