درباره ما

ما که هستیم؟

about-us-peoples

گـروه مهندسی عمـران اتحــاد با بهره گیـری از نیروهای متخصص و اعضـاء
هیـات علمی دانشگـاه در جهت کمک به کارفرمایـان ، سـرمایـه گـذاران و
صنعت گران و به منظور کاهش هزینه هــای احداث سالنهای با دهانه باز ،
اقـدام بـه طـراحی و اجــرای انواع سـوله های فــوق سبــک نمــوده است.
در این راستا ، اولویت مدیــران این مجموعه رعایت دقیق مسـائل فنی و
محاسباتی ، کیفیت بخشی به تولیدات درکنـار کاهش قابل توجه هزینه ها
بوده است . بــرای نیل به این هدف ، طـراحـان مجموعه بـا الهام گیــری از
سازه های سنتی و متداول و تلفیـق آن بـا تکنولوژی روز ، اقدام به ارائه
طرح هایی مبتنی برخلاقیت و نوگرایی نموده که به واسطه توان فنی بالای
مجموعه،انواع سازه های طراحی شده توسط این مجموعـه در مدت کوتاهی
و به تعداد قابل ملاحظه ای به مرحله اجـرا رسیده است .