سوله سازی

سوله سازی

به سازه های فلزی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند سوله می گویند. از این نوع سازه ها در کارخانه ها ، انبارها ، آ شیا نه ها ی هواپیما ، مرغداری ها ،سالن های ورزشی ، فروشگاههای بزرگ ، تعمیر گاهها و . . . استفاده می شود . اجزاء تشکیل دهنده سوله عبارتند از  : ۱- ستون ۲- رفتر(فریم ) ۳ – پرلین ( پروفیل Z و C) و ۴- استرات ۵- بادبند ۶-سگراد (میل مهار ) ۷- نبشی سینه بند ۸- سایه بان ۹- ستون وال پست ۱۰ – پیچ و مهره .

سوله سازی

از گذشته فلز ماده ای بوده مقاوم و شکل پذیر که توانایی آن را داشت تا آنچه بشر فکر میکند بشود. او به خواست بشر ذوب و منعطف می شود و گاهی سخت. گاهی تیغ برنده ای برای شکار و گاه وسیله ای برای دفاع و گاهی سقفی برای زندگی و کار…نوع پیشرفت بشراین کارکرد را به سمتی سوق داد که از این ماده ی سخت در تمامی زندگی خود به کار ببرد. ساختمانهای بلند مرتبه وغول آسا، وسایل ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی و محلی برای کار. سوله ها نیز یکی از این کارکردها می باشند. سوله خود در تعریف عام به معنای سازه ی فلزی با سقف شیبدار(زاویه دار، قوسی یا خرپا) است که بر پایه ی محاسبات فنی خاص طراحی و اجرا می شود. در سازه هایی با دهانه های بزرگ مانند ساختمان های صنعتی (کارگاهها و شرکتها) ، ساختمانهای تجاری و مسکونی، آشیانه هواپیماها، انبارها ومحل نگهداری طیور و… نیز سازه ی سوله یک سازه ی کاربردی می باشد.

انواع سوله سازی عبارتند از :
• سوله سازی یک دهانه
• سوله سازی چند دهانه
• سوله سازی چند ضلعی
• مدور
• مختلط
عناصر سازنده سوله عبارتند از :
• قاب شیبدار
• بادبندهای قائم و سقفی
• فریم (رفتر)
• ستون
• پروفیل زد و زدگیرها
• سینه بند و میل مهار
• استرات
• پیچ و مهره
• پوشش بدنه

در سوله سازی فاکتورهای مهمی دخیل هستتد که در ذیل به آ نها اشاره می کنیم :
۱- ارتفاع کنار ( از بیرون ) .
۲- دهانه سوله ( فاصله آکس تا آکس ) ستونها .
۳- طول سوله ( تعداد قابهای طولی در نظر گرفته شده ) .
۴- آیا در طراحی و ساخت سوله ، جراثقال سقفی در نظر گرفته می شود یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن ، بار دینامیکی جراثقال چقدر است ؟
۵- بار برف .
۶- بار باد .
۷- نیروی زلزله .
۸- مقاومت خاک منطقه ی مورد نظر جهت نصب سوله .
۹- پوشش مورد نظر سقف

شرکت عمران اتحاد خاوران