سازه های ترکیبی

سازه های ترکیبی (ستونهای تیرورقی و پل های خرپایی)

در این نوع سازه ستونها از جنس تیرورق و پل های اصلی بصورت قوسی خرپایی ساخته می شود.

۱- امکان اجرای این نوع سازه با دهانه نامحدود و ارتفاع دلخواه

۲- کاهش مصرف فولاد تا ۳۰% نسبت به سوله های رایج

۳- کاهش هزینه ها بیش از ۲۰%

۴- ایجادفضا بدون هرگونه بیرونزدگی ستون در داخل سالن

۵- امکان نصب جرثقیل بدون محدودیت تناژ

۶- قابل استفاده در سوله های دارای طبقات میانی

۷- کاربری مناسب در کارخانجات صنایع سنگین ، سالنهای ورزشی ، سالنهای اجتماعات و …
موارد فوق در ساخت سوله و سوله سازی بسیار مهم و با اهمیت می باشد.

شرکت عمران اتحاد خاوران