سازه های قوسی کابلی

در این سازه ها ستونها از جنس تیرآهن یا تیرورق می باشد.

پل اصلی با نورد سرد تیرآهن به شکل قوسی ساخته می شود .

برای جلوگیری از باز شدن پای این قوس از یک سیم بکسل قوی استفاده می شود.

۱- ساخت و نصب بسیار سریع

۲- کاهش مصرف فولاد تا ۵۰%

۳- کاهش هزینه ها بیش از ۳۵%

۴- مناسب برای سالنهای با ارتفاع کم ودهانه های کمتر از ۲۰ متر شامل انبارهای کوچک ، سالنهای تولیدی ، سالنهای مرغداری صنعتی و پرورش قارچ و…

شرکت عمران اتحاد خاروان