کارخانجات خوراک دام و طیور

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"قیمت ساخت سوله"

مقاله قبلی را بخوانید:

"انبارهای مرغداری"

درسوله سازی | بدون دیدگاه

یکی از زمینـه های فعالیت این شرکت ساخت سازه های کارخانجات
خوراک دام و طیور می باشد.دراین راستا پروژه های متنوعی انجام
گرفته است که صرفه اقتصادی قابل ملاحظه ای (۳۰ تا ۴۰ درصد)
بـرای کارفرمایان ایجاد کرده است . این سازه ها شامـل :
-۱ انبار مواد اولیه
-۲ برج تولید
-۳ انبار محصول

پاسخ دهید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>