سازه های سبک

به اشتراک گذاری
صرفه اقتصادی

درسازه های سبک | بدون دیدگاه

برای اینکه سازه ای با استاندارد مناسب جهت تامین نیاز پرنده در اختیار داشته باشیم باید کلیه عوامل ساختار واحد از نظر شستشو و ضدعفونی و چرخش مناسب هوا و عایق مناسب بـرای سقف که بالاترین اتـلاف را در ساختمان دارد،در دسترس داشته باشیم . علاوه براین عدم وجود اتصالات و جوشکاری در زیر سقف […]

ادامه مطلب
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاری